Noticias RSS


Vikinger brygget øl med steiner

Bryggesteiner er svært vanlige funn når arkeologer undersøker gamle gårdsbruk. Men hva kan de fortelle oss?


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Hvordan unngikk forfedrene våre innavl?

En over 30 000 år gammel grav kan vise at forfedrene våre var fullstendig klar over farene ved innavl.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Følger vår komplekse bevissthet universets lov om kaos ?

Mysteriet om hvorfor vi mennesker har utviklet en så innviklet bevissthet, kan kanskje forklares med loven om entropi: At alt utvikler seg fra orden til kaos. Det konkluderer en internasjonal studie.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Følger vår komplekse bevissthet universets lov om kaos ?

Mysteriet om hvorfor vi mennesker har utviklet en så innviklet bevissthet, kan kanskje forklares med loven om entropi: At alt utvikler seg fra orden til kaos. Det konkluderer en internasjonal studie.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Vikinger brygget øl med steiner

Bryggesteiner er svært vanlige funn når arkeologer undersøker gamle gårdsbruk. Men hva kan de fortelle oss?


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Hvordan unngikk forfedrene våre innavl?

En over 30 000 år gammel grav kan vise at forfedrene våre var fullstendig klar over farene ved innavl.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Hvordan unngikk forfedrene våre innavl?

En over 30 000 år gammel grav kan vise at forfedrene våre var fullstendig klar over farene ved innavl.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Vikinger brygget øl med steiner

Bryggesteiner er svært vanlige funn når arkeologer undersøker gamle gårdsbruk. Men hva kan de fortelle oss?


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Følger vår komplekse bevissthet universets lov om kaos ?

Mysteriet om hvorfor vi mennesker har utviklet en så innviklet bevissthet, kan kanskje forklares med loven om entropi: At alt utvikler seg fra orden til kaos. Det konkluderer en internasjonal studie.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Hvordan unngikk forfedrene våre innavl?

En over 30 000 år gammel grav kan vise at forfedrene våre var fullstendig klar over farene ved innavl.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Vikinger brygget øl med steiner

Bryggesteiner er svært vanlige funn når arkeologer undersøker gamle gårdsbruk. Men hva kan de fortelle oss?


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Vikinger brygget øl med steiner

Bryggesteiner er svært vanlige funn når arkeologer undersøker gamle gårdsbruk. Men hva kan de fortelle oss?


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Hvordan unngikk forfedrene våre innavl?

En over 30 000 år gammel grav kan vise at forfedrene våre var fullstendig klar over farene ved innavl.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Følger vår komplekse bevissthet universets lov om kaos ?

Mysteriet om hvorfor vi mennesker har utviklet en så innviklet bevissthet, kan kanskje forklares med loven om entropi: At alt utvikler seg fra orden til kaos. Det konkluderer en internasjonal studie.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Følger vår komplekse bevissthet universets lov om kaos ?

Mysteriet om hvorfor vi mennesker har utviklet en så innviklet bevissthet, kan kanskje forklares med loven om entropi: At alt utvikler seg fra orden til kaos. Det konkluderer en internasjonal studie.


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am

Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?

Vi behøver ikke endre på kvinnene i akademia, men på organisasjonene, skriver Ingvil Hellstrand og Marit Aure. De foreslår at forskere får ekstra tid til faglig jobbing etter fødselspermisjoner. 


Publicado el 21 October 2017 | 5:00 am